Back to top

Študijné cesty

Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a poľnohospodársky manažment IV. MJK/A triedy, sa  od  17. sept.- do  24. sept. 2016   zúčatnili na odbornej praxi v Maďarskej republike Kiskunfélegyháza. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s poľnohospodárskou výrobou  na úseku živočíšnej a rastlinnej  výroby, kultúrnymi a historickými  pamiatkami  krajiny. Navštívili Parlament, Magyarkert, Ópusztaszer a Bugac puszta a iné významné historické pamiatky.   Odbornými vedomosťami a peknými zážitkami sa vrátili domov.
Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie – farmárstvo, III. F/A  triedy, dňa 9. septembra 2016 sa zúčastnili   na odbornej prednáške v kultúrnom dome v Čilizskej Pataši. Odbornú prednášku  organizoval Bayer Vegetable Seed (Nunhems), na tému: pestovanie mrkvy, najčastejšie choroby mrkvy, zavlažovanie  a výživa rastlín počas vegetácie. Po prednáškach bola organizovaná  odborná prehliadka pestovania mrkvy na farme Árpáda Botha. Žiaci  našej školy získali veľa  odborných   zážitkov.
V budove našej školy sa opäť usporiadala výstava „Plody Žitného ostrova“. Žiaci zo svojich produktov vystavili 15 druhov ovocia a zeleniny. Pri dekorácii výstavy sa aktívne podieľali aj dievčatá zo záujmového krúžku viazania kvetov.
Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie s odborným zameraním farmárstvo, chov koní a jazdectvo, I. FJK/A a II. FJK/A a III. F/M  a IV. J/A triedy,  sa dňa 13. septembra 2016 zúčastnili  na odbornej praxi v Národnom Žrebčíne Topoľčianky. Národný žrebčín, š.p. Topoľčianky patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava sa na chov shagya – arabského, arabského plnokrvného, lipicanského, huculského a športového koňa. Centrom žrebčína je historická jazdiareň. Žiaci navštívili  aj Hippologické múzeum, kde  pozorovali  hippologické expozície a  zaujímavé exponáty. Potom navštívili Zubriu zvernicu, kde mali možnosť na vlastné oči vidieť zubra európskeho – najväčšieho európskeho cicavca, „bratranca“ známejšieho amerického bizóna. Domov sa vrátili s peknými zážitkami.
Žiaci našej školy  z odboru agropodnikanie z I. A, II. A, a III. A triedy, sa  dňa 16. februára 2017  zúčastnili na odbornej praxi na hospodárstve v Dunajskom Klátove.  Cieľom praxe bolo  organizovať súťaž  XVIII. školského   kola Mladý ekofarmár. Do súťaže bolo zapojených 11 súťažiacich. Žiaci  boli pripravení  z odborných vedomostí a praktických zručností. Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní  žiaci: 1. Boltvan Ondrej, 2. Kosár Zoltán, 3. Fekete Csaba ,4.Tükör Bence, 5. Koczkás Dominik, 6. Szolár Ádám  7. Babos Patrik,  8.Bartal Gábor, 9. Bernáth Bálint, 10.Tóth František, 11.Bagyánszky László. Prvých šesť súťažiacich bude zaradených do krajského kola. Súťažiacim gratulujeme a prajeme dobré výsledky v krajskom kole.
  Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie -  farmárstvo, chov koní a jazdectvo  I. A, II. A  a III. A triedy,  sa zúčastnili  dňa 26. januára 2017 na odbornej  výstave v Maďarskej republike v Budapešťi  - AGROmashEXPO a AgrárgépShow.  Okrem poľnohospodárskej techniky mali možnosť  zoznámiť sa a technológiou na výrobu vína.  Domov sa vrátili s peknými zážitkami.

Stránky