Back to top

Študijné cesty

Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, farmárstvo,  a poľnohospodársky manažment II.A, III.A a  IV. A triedy, sa   20. septembra. 2017  zúčatnili na odbornej praxi v Maďarskej republike na výstave 78. OMÉK. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s poľnohospodárskou výrobou  na úseku živočíšnej a rastlinnej  výroby, potravinárskou výrobou a mechanizačnou technikou. Odbornými vedomosťami a peknými zážitkami sa vrátili domov.
Dňa 25.mája 2017 triedy 1.ST/C a 2.ST/C (služby v cestovnom ruchu – športové triedy) sa zúčastnili pešej turistiky v rámci učebnej praxe. Išli sme z Dunajskej Stredy cez Malé Dvorníky do Dunajského Klátova. Tam sme navštívili vodný mlyn na Klátovskom ramene.  
  VI. ročník výstavy Celoslovenské dni poľa  –  prehliadka a výstava odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat  vo Dvoroch nad Žitavou Žiaci 1. FJK/A, 2.FJK/A  a 3. FM/A triedy 7. júna navštívili prehliadku poľných pokusov a ukážok pestovania zeleniny, výstavu hospodárskych zvierat, predvádzanie strojov rôznych značiek a získali nové poznatky v oblasti výskumu a inovácií pre rastlinnú výrobu
Dňa 28.3.2017 triedy 2.ST/C (odbor: služby v cestovnom ruchu - športová trieda) a študenti študujúc jazdectvo sa zúčastnili odbornej praxe na Ranči na Striebornom jazere pri Galante. Účastníkov – učiteľov a študentov privítala zamestnankyňa a ukázala nám celý ranč, kone, dobytok, jazerá. Po prechádzke Gergő Múcska, majster Európy, študent našej školy nám predviedol ukážku z westernu.  
Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie s odborným zameraním chov koní a jazdectvo a poľnohospodársky manažment IV. MJK/A triedy, sa  dňa 25. marca  2017  zúčastnili odbornej súťaže  v Dunajskej Strede, kde sa konal II. Dunajskostredský  Klobásový festival- deň plný vôní, chutí a dobrej nálady. Garantom festivalu bol Gabriel Csicsai, štátny tajomník MPRV SR. Porotu tvorili profesionáli z gastronómie: Csányi Sándor, “Gulyáskirály“, šéf gastronomických festivalov v Maďarsku a Bindics Imre, šéfkuchár reštaurácie Villa Rosa.  Žiaci našej školy  získali špeciálne ocenenie pre mladých súťažiacich od  Šéfa poroty, a budú  čestným hosťom 39. Gulášového festivalu v maďarskom meste Szolnok. Ďalšie ocenenie  získali od štátneho tajomníka MPRV SR. Odbornými vedomosťami a peknými zážitkami sa vrátili domov. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov
Dňa 21.3.2017 triedy 3.CR/B (odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu) a 3.ST/C (odbor: služby v cestovnom ruchu - športová trieda) sa zúčastnili odbornej praxe v Piešťanoch na veľtrhu práce cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie, organizované HR sekciou kúpeľného ostrova. Účastníkov – učiteľov a študentov privítal podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ.             Študenti mali možnosť si vypočuť odborné prezentácie hotelov v prezentácií riaditeľov, resp. manažérov – hotel Thermia Palace, hotel Esplanade, hotel Grand Splendid, hotel Jalta a ProPatria a o stravovacej prevádzky i hotelového ubytovania, vidieť video o histórii kúpeľov Piešťany  a prezentačné video o medzinárodnej hotelovej spoločnosti Danubius Hotels Group.              Po prednáškach sme boli na exkurzii v hoteli Esplanade****, kde nám ukázali zrekonštruované izby i bazén ako aj reštauráciu.///
Dňa 27. januára 2017 triedy 3.CR/B (odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu) a 2.ST/C (odbor: služby v cestovnom ruchu - športová trieda)  sa zúčastnili odbornej praxe v Bratislave na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchuITF SLOVAKIATOUR. Celkovo sa na veľtrhu predstavilo 350 vystavovateľov z Českej republiky, Dominikánskej republiky, Chorvátska, Kuby, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španielska, Talianska, Turecka.   Tohtoročnou novinkou boli až dva Partnerské regióny veľtrhu – domácim bol Košický samosprávny kraj, zahraničným Moravsko-slezský kraj.   Návštevníkom sprostredkovali turistické atrakcie a miesta, ktoré sa oplatí navštíviť. Slovensko bolo na veľtrhu zastúpené všetkým i krajmi a regiónmi.   Medzinárodný veľtrh sprevádzal bohatý sprievodný program, ako napr. Poľovníctvo a oddych, Wellness a fitness.
Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie - farmársto  a poľnohospodársky manažment III. A  a  IV.A triedy, sa  dňa 7. decembra 2016  zúčastnili na odbornej praxi  vo Veľkom Mederi DSA (Dan-Slovakia Agrar), a.s. Žiakov privítal   pán Morgens Hansen riaditeľ DSA (Dan-Slovakia Agrar), a.s. Žiaci počas dňa navštívili  všetky úseky živočíšnej a rastlinnej výroby. Oboznámili sa s výrobou a s pracovnými návykmi. Dostali ponuku na  brigádnickú výpomoc počas letných prázdnin. Žiaci sa vrátili do školy obohatení o nové odborné vedomosti a zážitky. 
              Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie -  farmárstvo,  chov koní a jazdectvo I. A, II. A a III. A triedy, sa  dňa 21. -22. novembra 2016  zúčastnili na odbornej praxi  v poľnohospodárskom podniku v Dunajskom Klátove. Oboznámili sa s poľnohospodárskou výrobou na úseku živočíšnej a rastlinnej výroby. Počas odbornej praxe  sa uskutočnilo školské kolo  v orbe. Do súťaže bolo zapojených 15 žiakov. Preukázali výborné odborné vedomosti a praktické zručnosti vo svojom odbore.  Najlepšie výsledky dosiahli  nasledovní žiaci: 1. Nagy Zoltán, 2.   Boltvan Ondrej, 3. Vígh Ádám, 4. Mester Ferenc, 5. Vermes Regő  6. Bagyánszky László, 7. Bartal Gábor, 8. Kosár Zoltán,  9. Bernáth Bálint, 10. Tóth Ferenc, 11. Halász Vendel, 12. Méhes Erik, 13. Tükör Bence, 14. Lelkes Áron Ernő, 15. Koczkás Dominik.  Súťažiacim gratulujeme.
Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie - farmárstvo, chov koní a jazdectvo a  poľnohospodársky manažment  I. A,  II. A  a III. A triedy, sa  dňa 7. októbra 2016  zúčastnili na odbornej výstave v Gabčíkove . Slovenský  zväz chovateľov usporiadal XVI.  výstavu exotického vtáctva a drobných zvierat s medzinárodnou účasťou. Žiaci mali možnosť si aj kúpiť  zvieratá. Domov sa vrátili s peknými zážitkami a boli obohatení o nové odborné vedomosti.
  Dňa 27. septembra 2016 triedy 3.CR/B (odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu) a 2.ST/C (odbor: služby v cestovnom ruchu - športová trieda)  sa zúčastnili odbornej praxe v Šamoríne – Čilistove. Navštívili sme tam hotel Kormorán, videli sme celý hotel od suterénu až po 4. poschodie, ukázali nám izby, kongresovú sálu, zlatý salón, rotundu, wellness, fitness služby. Mali sme možnosť vidieť aj botel na Dunaji, potom sme sa zúčastnili plavbe na Dunaji.  
Žiaci 1.FJK/A, 2. FJK/A a 3. FJK/A  triedy sa dňa 22.9. 2016 zúčatnili  „Dňa kukurice“ v Seliciach, ktorú usporiadala firma Agrion.  Žiaci sa počas výstavy oboznámili s najnovšou poľnohospodárskou technikou a novými hybridmi kukurice.

Stránky