Back to top

Kontakt

Stredná odborná škola rozvoja vidieka s V.J.M. 

Nám. sv. Štefana 1533/3
929 38 Dunajská Streda
Slovensko

Riaditeľ:

Mgr. Szabó László
Telefon: 031/ 552 45 00

Zástupca riaditeľa:

PaedDr.  Mészáros Csilla
Telefon: 031/590 17 09

Zástupca riaditeľa:

Ing.  Állóová Mónika, PhD.
Telefon: 031/590 17 09

Sekretariát:

Tóth Melinda
Telefon: 031/552 45 00