Back to top

Študijné súťaže

Dňa 7.februára 2020  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti  3.ročníka. Všetci dvanásti chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Róbert  Pavlovič zo Strednej športovej školy,  Nicol  Nagyová  a   Henriett Szakál  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme!  Nech sa im darí naďalej.
V dňoch 18. a 19. septembra 2019 SOŠ a SOU Znojmo zorganizovala pre študentov poľnohospodárskych škôl medzinárodnú súťaž v orbe, ktorej sa zúčastnilo 37 žiakov z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska. Odborná porota hodnotila presnosť, hĺbku a celkový vizuálny dojem brázd. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách: chlapci, dievčatá, celkové poradie a V4. Žiaci našej školy dosiahli veľmi pekný výsledok: Júlia Rebeka Daragics  sa umiestnila na prvom mieste vo všetkých kategóriách: dievčatá, kategória V4, a celkové poradie.
Dňa 03. mája 2019 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.
Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s Junior klubom kuchárov a cukrárov organizovalo I. ročník gastro súťaže Kukkonia Gastro Cup. V otvorenej kuchyni priestorov VIP Gold MOL Arény svoju odbornú pripravenosť dokazovalo 10 najlepších kuchárskych a 4 čašníckych učňov zo 6 stredných odborných škôl z regiónu Južného Slovenska. https://dunajskostredsky.sk/svoju-pripravenost-dokazovalo-10-kucharskych-4-casnickych-ucnov
Dňa  7. marca 2019 žiaci našej školy z odboru agropodnikanie  sa zúčastnili na súťaži XX. Krajského  kola Mladý ekofarmár na Strednej odbornej škole v Trnave.  Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní  žiaci: I. miesto praktickej časti Júlia Rebeka Daragics, 2. miesto praktickej časti Zoltán Kosár. Naši žiaci dosiahli pekné výsledky. Súťažiacim gratulujeme!
Dňa 8.februára 2019  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti 2. a 3.ročníka. Všetci štrnásti  chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní. Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Dávid Doktorik a Napsugár Jakab zo Strednej športovej školy, Marcela Sárköziová a   Patrik Babos  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.   Gratulujeme! Nech sa im darí naďalej.
Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie Boltvan Ondrej,  Kosár Zoltán,  Fekete Csaba,Tükör Bence,  Koczkás Dominik, Szolár Ádám sa zúčastnili  dňa 9. marca 2017 na súťaži XVIII. krajského kola  Mladý ekofarmár  v Trnave.  Naši žiaci  dosiahli pekné výskedky. V praktickej časti  súťaže Boltvan Ondrej skončil  na 2. mieste, Koczkás Dominik na 3. mieste. V celoštátnom kole v Pruskom nás bude zastupovať  Ondrej Boltvan.  Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.
2.februára 2017 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. Zúčastnili sa ho žiaci tretieho ročníka. Na aprílovom krajskom kole budú zápoliť o umiestnenie Péter Paluška (III.ST/C), Viktória Zsigóová (III.CR/B), ktorí sa vďaka svojim komunikačným schopnostiam umiestnili v zlatom pásme.
Dňa 23. apríla 2010 prebehlo školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa jej osem žiakov.
Dňa 23. apríla 2010 sa na škole uskutočnila súťaž v informatike, ktorej sa zúčastnilo: 10žiakov 1.ročníka, víťazi: Fenes Dóra, Végh Annamária 1.B trieda, 6 žiakov 2.ročníka, víťaz: Tóth Pamela 2.B trieda.
Dňa 18. apríla 2010 sme na škole zorganizovali matematickú súťaž ,,Matematický klokan“ v dvoch kategóriách. V kategórii Kadet 012 sa zúčastnilo 20 žiakov, v kategórii Junior 034 bolo prihlásených 10 žiakov.
Dňa 16. marca 2010 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, ktoré prebiehalo v troch zameraniach. V zameraní EKO-MAN sa zúčastnili štyria žiaci, víťaz: Kele Virág 4.B. V zameraní Potravinárstvo sa zúčastnilo šesť žiakov, víťaz: Vida Márta 4.A. V zameraní Agroturistika bolo predložených deväť prác, víťaz: Nagy Bálint 4.C.