Back to top

Správy

Dňa 27.mája 2021 triedy 1.CR/B, 2.CR/B a 3.CR/B (služby v cestovnom ruchu a regionálny manažment cestovného ruchu) sa zúčastnili pešej turistiky v rámci učebnej praxe. Išli sme z Dunajskej Stredy cez Malé Dvorníky do Dunajského Klátova. Tam sme navštívili vodný mlyn na Klátovskom ramene.

4. 6. 2021
22. 12. 2020

Názov projektu:  Turizmus v Budapešti – praktické tipy

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060478

Naši partneri : Benczúr Hotel, Hotel Memories, K+K Hotel Opera

Stáž: 08.-28. september. 2020

 

Zhrnutie projektu:

Naša škola  vo  svojom  projekte  "Turizmus v Budapešti -  praktické tipy" realizoval zahraničnú odbornú  stáž  v maďarskej  Budapešti  v septembri  2019. Stáž  sa  organizovala na 3  týždne

pre 14 študentov 4. ročníka odboru hotelová akadémia a 2 sprevádzajúcich učiteľov.

Cieľom  realizovania projektu  mobility bolo umožniť  žiakom získať zručnosti v tých činnostiach,

ktoré  nadväzujú  na  teoretickú  prípravu   počas  školského  roku  a zdokonaliť sa  v praktickej  príprave  v študovanom  odbore, ako  aj  nadobudnúť  nové,  doposiaľ  nepoznané  praktické skúsenosti.

V  rámci  zahraničnej  praxe žiaci mali možnosť porovnať organizáciu práce v jednotlivých

segmentoch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, hotelierstvom, kongresovým turizmom a event manažmentom na Slovensku a v Maďarsku. V styku so zákazníkmi, spolupracovníkmi

a nadriadenými mali možnosť zdokonaliť jazykové kompetencie získané počas vyučovacieho

procesu a praxe.

Vďaka praxe  sa u študentov zvýšila samostatnosť, zodpovedný prístup k zvereným úlohám, inovatívnosť, otvorenosť, flexibilita, adaptabilita, odbornosť, tímová práca, empatia a strategické myslenie.

Trojtýždňová aktivita zahŕňala  prácu na recepcii (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, prezentácia  zábavných  programov  hotela, turistické  odporúčania  hosťom, ponúkané služby hotela- to všetko v maďarskom a anglickom/nemeckom jazyku), oboznámenie sa s fungovaním a štandardmi štvorhviezdičkového hotela (marketing, F&B, recepcia, housekeeping), oboznámenie  sa s  event manažmentom  a kongresovým  turizmom  vo štvorhviezdičkových

hoteloch, ako aj vytváraním projektových plánov pre ich realizáciu a strategických plánov pre

ich organizáciu.

Najznamenitejšími dlhodobými prínosmi boli rozvoj kvality cestovného ruchu v regióne a krajine,

budovanie medzinárodných vzťahov, zvýšenie odbornosti našich absolventov a rozvoj kongresového turizmu v našom kraji.

30. 9. 2020

Dňa 7.februára 2020  sme usporiadali školské kolo súťaže „Poznaj slovenskú reč”, na ktorej sa zúčastnili študenti  3.ročníka. Všetci dvanásti chceli vyhrať, trojčlenná  porota  mala ťažkú úlohu pri rozhodovaní.

Na okresnom kole   sa zúčastnia študenti Róbert  Pavlovič zo Strednej športovej školy,

 Nicol  Nagyová  a   Henriett Szakál  zo Strednej odbornej  školy rozvoja vidieka.

  Gratulujeme!

 Nech sa im darí naďalej.

9. 2. 2020
Dňa 25.10.2019 trieda 3.B sa zúčastnila praxe v Šamoríne. Do Šamorína cestovali pravidelnou prepravou, tam navštívili X-bionic shpere špičkové športové a zábavné centrum.
V ten deň boli halové preteky v skoku na koni, kde študenti videli špičkové výkony top jazdcov z celého sveta. Z hľadiska cestovného ruchu mali možnosť vidieť rôzne služby, ktoré
klienti si môžu vyskúšať v komplexi.
4. 11. 2019
3.B, 4.B a 3.C triedy sa zúčastnili učebnej praxe dňa 23.10.2019. Cestovali autobusom, mali možnosť si vyskúšať sprievodcovské činnosti. Najprv navštívili kaštieľ vo Svätom Antone so
sprievodcom, potom nasledovala návšteva historického mesta Banskej Štiavnice, ktoré bolo zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
4. 11. 2019
25. 10. 2019

V dňoch 18. a 19. septembra 2019 SOŠ a SOU Znojmo zorganizovala pre študentov poľnohospodárskych škôl medzinárodnú súťaž v orbe, ktorej sa zúčastnilo 37 žiakov z Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska. Odborná porota hodnotila presnosť, hĺbku a celkový vizuálny dojem brázd. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách: chlapci, dievčatá, celkové poradie a V4. Žiaci našej školy dosiahli veľmi pekný výsledok: Júlia Rebeka Daragics  sa umiestnila na prvom mieste vo všetkých kategóriách: dievčatá, kategória V4, a celkové poradie.

1. 10. 2019

Dňa 22.5.2019 triedy 2.CR/B (odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu a služby v cestovnom ruchu) a 2.ST/C (odbor: služby v cestovnom ruchu - športová trieda) sa zúčastnili odbornej praxe. Najprv navštívili múzeum Holocaustu v Seredi, potom v Piešťanoch mali prednášku o kúpeľných službách na kúpeľnom ostrove a ukázali nám aj hotel Esplanade.

 

2. 6. 2019

Dňa 23.05.2019 triedy 1.B a 1.C sa zúčastnili učebnej praxe. Navštívili opátstvo v obci Pannonhalma a historické a kultúrne pamiatky v meste Győr, kde mali možnosť si vyskúšať sprievodcovskú činnosť

2. 6. 2019

Dňa 21.05.2019 trieda 2.CR/B sa zúčastnila odbornej praxe v Dunajskej Strede, aby sa zoznámili s turistickými atrakciami ako aj s historickými budovami v meste, kde študujú odbor cestovný ruch.

 

2. 6. 2019

Stránky