Back to top

Prax Komárno

Dňa 18. júna žiaci I.B triedy študujúce odbor regionálny cestovný ruch a manažment cestovného ruchu v rámci praktického vyučovania navštívili mesto Komárno. Prvou zastávkou študijného pobytu bola pevnosť Komárno. Táto jedinečná národná kultúrna pamiatka je najväčšou v strednej Európe, ktorá sa rozprestiera aj na území Maďarska.
Pevnosť sa postupne obnovuje a jej brány sú celoročne prístupné verejnosti. Náš sprievodca našim žiakom predstavil celú stavbu s veľmi zaujímavými príbehmi. Ďalším programom bola návšteva hotela Európa v centre mesta. Skupina mala možnosť vypočuť si referát manažéra hotela o jeho fungovaní a prehliadku niekoľkých zo 48 štýlovo zariadených izieb. Po prehliadke hotela si mohli pozrieť pamätihodnosti mesta. Žiaci boli na úlohu vopred pripravení a prezentovali kultúrne a historické pamiatky Komárna.
cikkek