Back to top

Študentský život

Trieda IV.D strávila dva dni v Trenčíne. Počas školského výletu spoznali najvýznamnejšie historické pamiatky mesta; videli kuriózny rímsky nápis objavený na hradnej skale, navštívili synagógu, ktorá bola znovu otvorená len pred dvoma týždňami, dozvedeli sa o histórii morovej sochy na hlavnom námestí a videli legendárnu sochu Vodníka. Súčasťou programu bola aj hlavná atrakcia mesta, hrad Mateja Csáka, Fatimská fontána, mučiareň a gotická kaplnka. Okrem toho súčasťou nezabudnuteľného pobytu bolo aj príjemné grilovanie.
17. 6. 2024
Dňa 4. júna 2024 sme so žiakmi I.HA/D, I. SM, II.A/FJK a II.B tried odcestovali k Balatonu. Počas exkurzie sme mali možnosť prejsť jedinečnú prírodnú oblasť v Tihany (Maďarsko) a objaviť krásu ulíc plných kvetov. Po príjemnom pobyte sme pokračovali v našej ceste v Balatonfüred (Maďarsko), kde sme zažili naozaj vzrušujúci zážitok z plavby loďou. Malebná panoráma, čerstvý vzduch a dobrá spoločnosť tento zážitok len umocnili. Po hodinovej plavbe sme sa zamerali na miestne a gastronomické špeciality. K úspechu nášho výletu prispeli aj magická atmosféra Balatonu, veselá nálada a nové priateľstvá. Môžeme povedať, že každý sa vrátil domov s nezabudnuteľnými zážitkami.
10. 6. 2024
Dňa 05.06.2024 sa žiaci III.B triedy v rámci CO cvičenia zúčastnili plavby loďou po Malom Dunaji.
10. 6. 2024
Dňa 5. júna 2024 sa žiaci II.HA, III.D/HA, III.FK/A tried vybrali do Kislődu (Maďarsko), kde navštívili Dobrodružný park Sóbri Jóska. Ich prvou zastávkou bolo lanové ihrisko, kde po získavaní príslušného vybavenia začali liezť. Niektorí chlapci rúbali drevo, aby si mohli založiť oheň na opekanie. V horúčave sa niektorí chlapci okúpali v jazere, kde si mohli nielen zaplávať, ale aj vyskúšať svoje schopnosti na prekážkových dráhach. K dispozícii boli aj vodné bicykle na zapožičanie. Samozrejme, nechýbala ani bobová a motokárová dráha, kde sa žiaci výborne zabávali pri súťažení. Odvážni a smelí mladí ľudia, ktorí milujú vzrušenie, sa pustili do extrémnych hojdačiek a lezeckej steny a vyskúšali si jazdu na zipline nad jazerom. V horúčavách sa schladili zmrzlinou a točenou zmrzlinou. Študenti sa zhodli na tom, že to bol nezabudnuteľný výlet.
7. 6. 2024
Dňa 14. mája 2024 sa v rámci mimoriadnej hodiny v oblasti hotelierstva a pohostinstva mali žiaci III.D, IV.D a V.D triedy možnosť zúčastniť sa zaujímavej prezentácie. Profesorka Matilda Csánóová sa cez neziskovú organizáciu VándorLáss zúčastnila na dobrodružnej ceste v Maroku, o ktorej nám referovala. Prezentácia sa uskutočnila pod názvom „Nomádi na Sahare -marocká cesta za berberskými chuťami“. Bolo to úžasné dobrodružstvo, pretože nepredstavila nám iba krajinu, ale mohli sme nahliadnuť aj do rušnej atmosféry nočných trhov v Marakeši a spoznať ako sa s veľkou rutinou viaže berberský turban. Mali sme možnosť vidieť nádherné palmy v púštnej oáze, vetrom ošľahanú krásu nádhernej piesočnej duny a nahliadnuť do života berberskej dediny. Spoznali sme tajomstvá berberskej pohostinnosti, pretože bolo predstavených mnoho jedál a nápojov, ktoré sa podávali nielen v dobre vybavenej kuchyni, ale aj v nomádskom prostredí s berberským kuchárom uprostred Sahary. Dozvedeli sme sa o základných surovinách marockej kuchyne, o koreninách, o špecifickej miske Taijnet a o čajovom obrade. Boli prezentované aj marocké ubytovania. Zaujímavé pamiatky a množstvo vystavených jedál a nápojov upútali pozornosť všetkých, pretože sa veľmi líšia od európskej kultúry jedál a nápojov. Aby som citovala slová Zoltána Kovácsa „Koviho“: „Ponoríš sa do neuveriteľného rozprávkového sveta a s najväčšou pravdepodobnosťou zažiješ jeden z rozhodujúcich okamihov svojho života. Bude to rozhodujúci zážitok tvojho života, ak sa zúčastníš na nomádskom putovaní po Sahare“;
20. 5. 2024
Členovia nášho školského fotografického krúžku aj v tomto školskom počínali aktívne. Spomedzi nich musíme vyzdvihnúť Angeliku Tóth, žiačku II.B triedy, ktorá študuje manažment regionálneho cestovného ruchu. Vo finálovom kole Media Star, celoslovenskej prehliadky talentov, študentov žurnalistiky a fotografie, ktoré sa konalo po pätnásty raz 10-ho mája v Kolárove, predstavila vlastné kreatívne riešenia úloh náročnej trojkolovej súťaže. Veľkým úspechom bolo zaradenie sa medzi päť najlepších študentských fotografov spomedzi takmer 120 mladých talentov . Odborný názor a pozitívny pohľad porotcov bude podnetom na účasť v ďalšej súťaži. Angelika svoje fotografie prihlásila aj do XXVII. ročníka AMFO 2024 - regionálnej súťaže pre neprofesionálnych fotografov. Súčasťou vyhodnotenia a slávnostného otvorenia v Galérii Nova v Dunajskej Strede 6. marca 2024 bola aj fotografia s názvom ,,Lampáš“. Tieto nevšedné úspechy, zážitky a príjemné skúsenosti povzbudzujú umelcovu dušu, že nie je čas na zastavenie, že toto je len začiatok. Zo srdca blahoželáme k výsledkom a k náročnej a vytrvalej tvorivej práci!
20. 5. 2024
Naša škola si každoročne 11. apríla veľkolepým podujatím pripomína Deň poézie na počesť básnika Attilu Józsefa. Mottom tohtoročného literárneho programu boli dva verše z „narodeninového" básnikovho diela Učenia: "Ste dobrí, všetci, Prečo by ste teda robili niečo zlé?" Vyzvali sme žiakov školy, aby sa spoločne zamysleli nad čítaním úryvkov z denníkov, básní a životopisných odkazov. Päťdielna prednáška rozoberala traumy Attilu Józsefa z detstva, analyzovala jeho nedorozumenia z mladosti, skúmala milostné vzťahy, traumu z dospelosti a možné príčiny jeho smrti. Hovorilo sa o básnikovej rozvrátenej rodine, o jeho verbálnom a fyzickom týraní, o túžbe po láske a o deprivácii. Každá časť bola doplnená básňami, zhudobnenými básňami a tanečnými vsuvkami. Niekedy až dojemné životopisné aspekty boli sprevádzané užitočnými radami a usmerňujúcimi myšlienkami, ktoré boli premietané na interaktívnej tabuli. Keďže cieľom podujatia bolo spoločne sa zamyslieť nad prijatím, bolo prirodzené pozvať hostí zo Združenia pre mentálne postihnutých. Škola s nimi udržiava úzke vzťahy a zúčastňujú sa na viacerých programoch na zvyšovanie povedomia študentov, pričom naposledy darovali výťažok z charitatívneho predaja pečiva. Publikum ich emotívne a láskyplné vystúpenie ocenilo potleskom. Predstavenie s inšpiratívnymi myšlienkami, sugestívnymi básňami a hlbokými posolstvami ukončil nadšený recitál zdravotne postihnutého umelca: "Ale jemný hlas opäť šepká: Urob to, ak môžeš! Vždy počúvajte ten tretí hlas, lebo to je láska."
22. 4. 2024
,,Vy všetci ste dobrí, Lebo vy všetci sa tešíte z dobra A zvážte, čo hovorím: Ten nie je chromý kto sa raduje so šmýkajúcimi“. Verše básne „Lekcie“ od Attilu Józsefa sú inšpiráciou nielen pre nedávny program Dňa poézie, ale aj reflexiou, mottom na obdobie niekoľkých rokov. Na našej škole je tradíciou spojenie s kultúrou, využívanie poézie ako vyjadrovacím prostriedkom na posilňovanie maďarskej identity. Žiaľ, pandémia trochu do toho zasiahla, pretože niekoľko rokov sme mohli oslavovať Deň maďarskej kultúry, posolstvo marca 1848 a maďarskú poéziu iba vo forme virtuálneho programu. Od minulého roka sa to však vrátilo do normálu. Spočiatku sme sa trochu obávali, či sa nám podarí znovu získať dynamiku, odhodlanie a oddanosť späť do programov. Čoskoro sa ukázalo, že sa netreba obávať: mnoho talentovaných, literatúru milujúcich žiakov navštevuje našu školu. S ich pomocou nebolo ťažké nájsť si aj nových členov. Oni sú tí, ktorí sa stresujú, ale vystúpia na javisko. Sú to tí, ktorí sú plní nápadov, vytvárajú tanečné choreografie a scény. Sú to tí, ktorí spievajú, píšu poéziu, čítajú. Sú to tí, ktorí sa vzrušujú v „zákulisí“, povzbudzujú svojich rovesníkov, chichocú sa... Oni sú tí, ktorí sú odvážni na javisku: odvážia sa vystupovať pred viac ako sto ľuďmi, odvážia sa robiť chyby a ukázať kúsok zo seba. A sú to tí, ktorí sa nenechajú odradiť ani vtedy, keď na javisko prenikne nejaká poznámka alebo nevhodný smiech. Je to malý tím, ktorého súdržnou silou je Radosť. Sú šťastní, že sú spolu, že spolu šantia, spoločne sa pripravujú, tvoria. Ich profesorka sa s nimi teší. Boli by sme šťastní, keby každý bol spolu s nimi šťastný. Teraz sme však trochu smutní. Päť členov nášho tímu o chvíľu odchádza. 12. apríla bolo poslednýkrát, čo boli spolu na javisku. Je čas rozlúčiť sa, ale predovšetkým veľké ĎAKUJEM. Anna Mészáros - ďakujeme za tvoje nadšenie, za tvoju obetavosť, za tvoju aktívnu účasť na   literárnych súťažiach ako Pekná maďarská reč, Súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu a za angažovanosť v oblasti literatúry. Balázs Rudolf Csápai - ďakujeme ti za tvoj entuziazmus, obetavosť, za tvoju reprezentáciu na literárnych súťažiach, za ochotu pomáhať a za to, že si mal silu predniesť na námestí Hor sa Maďar! Talpra magyar v posledný deň týždňa maturitných písomiek. Bendegúz Csepi - ďakujeme ti za tvoje nadšenie, odhodlanie, obetavosť a oddanosť, aj za to, že si na poslednú chvíľu vždy prišiel s novým hudobným nápadom a realizoval si to, ďakujeme ti za literatúru a hudbu v našich rôznych kultúrnych programoch, aj tú prozaickú úlohu, ktorú si zohrával až do konca (mohol by si sa prihlásiť skôr  László Kelemen – ďakujeme ti za tvoj entuziazmus, obetavosť, nezištnosť, nadšenie, ďakujeme, že si našu školu reprezentoval aj v daždi na slávnostnom kladení vencov, aj za tvoje nasadenie na literárnom javisku. Dániel Ágh - ďakujeme ti za tvoj entuziazmus, tvoju obetavosť, nezištnosť pomáhať, za to, že si dokázal reprezentovať školu aj v daždi na slávnostnom kladení vencov, za ochotu zostať hore do pol deviatej večer, aby si pomohol tímu s ich prácou a prípravami na literárne súťaže. Ďakujeme vám všetkým! „Všetci ste dobrí!“; Budete chýbať! Lívia Kis, profesorka literatúry
22. 4. 2024
Dňa 11. apríla 2024 sa 26 najaktívnejších študentov školy vybralo na výlet za odmenu. Najprv navštívili hlavné mesto Burgenlandu, Kismarton (Eisenstadt). Navštívili kaštieľ Esterházyho a Haydnov dom, prešli starými uličkami najmenšieho mesta na svete a boli svedkami prebúdzania sa jari v barokovom parku kaštieľa. Potom dorazili do Šopronu, pričom prešli okolo pamätníka Paneurópskeho pikniku v Sopronkőhide. Vystúpili na Požiarnu vežu, odkiaľ vďaka jasnému počasiu mohli objaviť zasnežené vrcholy rakúskych Álp, a potom si mohli na nižšom poschodí pozrieť archeologické kúsky rímskeho a stredovekého kamenného archeologického náleziska. Popoludní si pozreli drámu Hviezdna kolíska od Kitana Takeshiho a Ervina Németha. V hre hľadali odpovede na otázky, ktoré trápia dospievajúcu mládež aj dospelých. Mnohí žiaci po predstavení využili možnosť stretnúť sa a porozprávať sa s režisérom. V podvečerných hodinách - keďže bol Deň poézie - niektorí zverejňovali básne, iní čítali v literárnej kaviarni, hrali šach či domino, alebo využili slnečné počasie na prechádzku starobylými uličkami mesta, prípadne literárno-divadelníci usporiadali tanečnú skúšku na Hlavnom námestí. Všetci prežili nádherný a radostný deň. Ďakujeme za túto príležitosť!
22. 4. 2024
Tentoraz sa naša oslava 15. marca netýkala len triumfu hrdinov, ale umožnila divákom nahliadnuť aj do tvorivého procesu a tajomstiev dielne. Samozrejme, ani tento rok nebola vynechaná Národná pieseň (Nemzeti dal) a 12 bodov, ale hovorilo sa aj o tom, čo jedla marcová mládež v Pilvax kaviarni a prezradilo sa aj to, aký zaujímavý koníček mal Lajos Kossuth. Na javisku ožili aj najdôležitejšie udalosti revolúcie - vrátane vytlačenia Národnej piesne, oslobodenia Táncsicsa, slávnostného predstavenia Národného divadla, ale aj najväčších hrdinov revolúcie. Ďakujeme našim študentom za ich oddanosť a výborné predstavenie. Poďakovanie patrí aj Danielovi Ághovi za zábery.
18. 3. 2024
V rámci Dňa Valentínskeho darcovstva krvi naši študenti navštívili transfúzne oddelenie nemocnice v Dunajskej Strede, aby darovali krv. Predpoludnie prebehlo v dobrej nálade, dozvedeli sme sa, že s jedným odberom (450 ml ) – môžeme pomôcť trom pacientom a že z odobratej krvi sa vyrába plazma a koncentráty červených krviniek a krvných doštičiek. Darovanie krvi je prospešné aj pre zdravie darcu, pretože môže zistiť svoju krvnú skupinu a absolvovať povinných skríningových testov. Ďakujeme našim študentom za ich ušľachtilé gesto.
29. 2. 2024
Dňa 15. februára 2024 sme navštívili kino v Šamoríne. Farebné fazuľové vrecia, na ktorých sme sedeli a veselé prostredie kinosály bolo niečo úžasné.  Z našich pohodlných sedadiel sme sledovali film Argylle. Ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok v kine Tuli v komplexe X-Bionic Sphere. Študenti 1.HA/D, 3.B/C, 4.HA/D
19. 2. 2024

Stránky