Back to top

Študijné cesty

Dňa 27.mája 2021 triedy 1.CR/B, 2.CR/B a 3.CR/B (služby v cestovnom ruchu a regionálny manažment cestovného ruchu) sa zúčastnili pešej turistiky v rámci učebnej praxe. Išli sme z Dunajskej Stredy cez Malé Dvorníky do Dunajského Klátova. Tam sme navštívili vodný mlyn na Klátovskom ramene.
Názov projektu:  Turizmus v Budapešti – praktické tipy Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060478 Naši partneri : Benczúr Hotel, Hotel Memories, K+K Hotel Opera Stáž: 08.-28. september. 2020   Zhrnutie projektu: Naša škola  vo  svojom  projekte  "Turizmus v Budapešti -  praktické tipy" realizoval zahraničnú odbornú  stáž  v maďarskej  Budapešti  v septembri  2019. Stáž  sa  organizovala na 3  týždne pre 14 študentov 4. ročníka odboru hotelová akadémia a 2 sprevádzajúcich učiteľov. Cieľom  realizovania projektu  mobility bolo umožniť  žiakom získať zručnosti v tých činnostiach, ktoré  nadväzujú  na  teoretickú  prípravu   počas  školského  roku  a zdokonaliť sa  v praktickej  príprave  v študovanom  odbore, ako  aj  nadobudnúť  nové,  doposiaľ  nepoznané  praktické skúsenosti. V  rámci  zahraničnej  praxe žiaci mali možnosť porovnať organizáciu práce v jednotlivých segmentoch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, hotelierstvom, kongresovým turizmom a event manažmentom na Slovensku a v Maďarsku. V styku so zákazníkmi, spolupracovníkmi a nadriadenými mali možnosť zdokonaliť jazykové kompetencie získané počas vyučovacieho procesu a praxe. Vďaka praxe  sa u študentov zvýšila samostatnosť, zodpovedný prístup k zvereným úlohám, inovatívnosť, otvorenosť, flexibilita, adaptabilita, odbornosť, tímová práca, empatia a strategické myslenie. Trojtýždňová aktivita zahŕňala  prácu na recepcii (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, prezentácia  zábavných  programov  hotela, turistické  odporúčania  hosťom, ponúkané služby hotela- to všetko v maďarskom a anglickom/nemeckom jazyku), oboznámenie sa s fungovaním a štandardmi štvorhviezdičkového hotela (marketing, F&B, recepcia, housekeeping), oboznámenie  sa s  event manažmentom  a kongresovým  turizmom  vo štvorhviezdičkových hoteloch, ako aj vytváraním projektových plánov pre ich realizáciu a strategických plánov pre ich organizáciu. Najznamenitejšími dlhodobými prínosmi boli rozvoj kvality cestovného ruchu v regióne a krajine, budovanie medzinárodných vzťahov, zvýšenie odbornosti našich absolventov a rozvoj kongresového turizmu v našom kraji.
Dňa 25.10.2019 trieda 3.B sa zúčastnila praxe v Šamoríne. Do Šamorína cestovali pravidelnou prepravou, tam navštívili X-bionic shpere špičkové športové a zábavné centrum. V ten deň boli halové preteky v skoku na koni, kde študenti videli špičkové výkony top jazdcov z celého sveta. Z hľadiska cestovného ruchu mali možnosť vidieť rôzne služby, ktoré klienti si môžu vyskúšať v komplexi.
3.B, 4.B a 3.C triedy sa zúčastnili učebnej praxe dňa 23.10.2019. Cestovali autobusom, mali možnosť si vyskúšať sprievodcovské činnosti. Najprv navštívili kaštieľ vo Svätom Antone so sprievodcom, potom nasledovala návšteva historického mesta Banskej Štiavnice, ktoré bolo zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
Dňa 22.5.2019 triedy 2.CR/B (odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu a služby v cestovnom ruchu) a 2.ST/C (odbor: služby v cestovnom ruchu - športová trieda) sa zúčastnili odbornej praxe. Najprv navštívili múzeum Holocaustu v Seredi, potom v Piešťanoch mali prednášku o kúpeľných službách na kúpeľnom ostrove a ukázali nám aj hotel Esplanade.  
Dňa 23.05.2019 triedy 1.B a 1.C sa zúčastnili učebnej praxe. Navštívili opátstvo v obci Pannonhalma a historické a kultúrne pamiatky v meste Győr, kde mali možnosť si vyskúšať sprievodcovskú činnosť
Dňa 21.05.2019 trieda 2.CR/B sa zúčastnila odbornej praxe v Dunajskej Strede, aby sa zoznámili s turistickými atrakciami ako aj s historickými budovami v meste, kde študujú odbor cestovný ruch.  
  21. februára  my, žiaci I. CRB triedy sme sa vybrali do Jókaiho divadla v Komárne, aby sme pozreli známy maďarský muzikál A padlás. Autobus sme nechali zaparkovaný pri Komárňanskej pevnosti a užili sme si pekné počasie. Navštívili sme Univerzitu Jánosa Selyeho a našli sme aj Hradnú ulicu, ktorá nás zaviedla až do centra mesta. Po pár krokoch sme sa ocitli na Námestí generála Klapku a obdivovali sme aj Nádvorie Európy. Napokon po krásnom divadelnom  zážitku sme sa vrátili späť do školy. Pozrite ako nám bolo fajn!
Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie - farmárstvo  a poľnohospodársky manažment  II. A a  III. A  triedy, sa  dňa 13. marca  2018  zúčastnili na odbornej praxi  vo Veľkom Mederi DSA (Dán-Slovakia Agrar), a.s. Žiakov privítal   pán Morgens Hansen riaditeľ DSA (Dán-Slovakia Agrar), a.s. Žiaci počas dňa navštívili  všetky úseky živočíšnej a rastlinnej výroby. Oboznámili sa s výrobou a s pracovnými návykmi. Dostali ponuku na  brigádnickú výpomoc počas letných prázdnin. Žiaci sa vrátili do školy obohatení o nové odborné vedomosti a zážitky.  
Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie - farmárstvo  IV. A triedy, sa  dňa 7. februára 2018 zúčastnili na odbornej praxi  v Exata Group a.s. v Bake.  Žiakov privítal   vedúci zootechnik. Žiaci počas dňa navštívili  všetky úseky živočíšnej výroby. Na hospodárstve práve prebehlo lineárne hodnotenie kráv, ktoré mali možnosť sledovať naši žiaci. Hodnotenie  vykonával, a odborne vysvetľoval medzinárodne uznávaný odborník - hodnotiteľ pán Csaba Dénes.  Hodnotiteľ sa orientoval na hodnotenie hlavných súhrnných znakov: celkové hodnotenie tela kravy, vemeno, končatiny, mliečnu pevnosť a telesnú stavbu. U hodnotených zvierat poukázal na skutočnosť ako jednotlivé znaky súvisia s úžitkovosťou, príp. zdravotným stavom zvieraťa.  Žiaci sa vrátili do školy obohatení o nové odborné vedomosti a zážitky. 
Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie -  farmárstvo, kvalitár a poľnohospodársky manažment I.F/A, IK/A, II.K/A, III.K/A , III:F/A a  IV. A triedy, sa   26. októbra 2017  zúčatnili na odbornej praxi v Selici u Agro Divizia s.r.o. Spoločnosť vznikla v roku 2002, s hlavným zameraním na rastlinné výrobu, spracovanie komodít a poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva. Firma spolupracuje s výrobcami – Technologických zariadení spracovania a uskladnenia zrnín spoločnosťou Global Industries inc. z USA. .Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s najmodernejšou poľnohospodárskou výrobou.  Odbornými vedomosťami a peknými zážitkami sa vrátili domov.
Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie - farmárstvo, chov koní a jazdectvo  I. A,  II. A, III. A a IV. A triedy, sa  dňa 6. októbra 2017  zúčastnili na odbornej výstave v Gabčíkove . Slovenský  zväz chovateľov usporiadal XVII. gabčíkovskú  výstavu exotického vtáctva a drobných zvierat s medzinárodnou účasťou. Žiaci mali možnosť si aj kúpiť  zvieratá. Domov sa vrátili s peknými zážitkami a boli obohatení o nové odborné vedomosti.   

Stránky