Back to top

Projekty

V rámci projektu „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v Trnavskom samosprávnom kraji 2“  si môžu naši učitelia prehĺbiť svoje vedomosti v pedagogických kluboch.