Back to top

Pracovná ponuka

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: dunagro@zupa-tt.sk alebo +421 31552 4500 - sekretariát školy +421 31590 1709 - ústredňa alebo Kontakt


 
Pozícia:

Učiteľ slovenského jazyka a slovenskej literatúry   Mám záujem

Úväzok: plný
Dátum nástupu: 11.9.2023
Požiadavky: Podľa § 11 písm 1 bodu a) zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžadovaným stupňom vzdelávania pre učiteľ strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
- Žiadosť o prijatie do zamestnania a profesijný štruktúrovaný životopis zaslať na adresu školy, alebo na e-mail: dunagro@zupa-tt.sk najneskôr do 10. 09.2023.
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.