Back to top

Konkurz

Erasmus 2019

Názov projektu:  Turizmus v Budapešti – praktické tipy

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060478

Naši partneri : Benczúr Hotel, Hotel Memories, K+K Hotel Opera

Stáž: 08.-28. september. 2020

 

Zhrnutie projektu:

Naša škola  vo  svojom  projekte  "Turizmus v Budapešti -  praktické tipy" realizoval zahraničnú odbornú  stáž  v maďarskej  Budapešti  v septembri  2019. Stáž  sa  organizovala na 3  týždne

pre 14 študentov 4. ročníka odboru hotelová akadémia a 2 sprevádzajúcich učiteľov.

Cieľom  realizovania projektu  mobility bolo umožniť  žiakom získať zručnosti v tých činnostiach,

ktoré  nadväzujú  na  teoretickú  prípravu   počas  školského  roku  a zdokonaliť sa  v praktickej  príprave  v študovanom  odbore, ako  aj  nadobudnúť  nové,  doposiaľ  nepoznané  praktické skúsenosti.

V  rámci  zahraničnej  praxe žiaci mali možnosť porovnať organizáciu práce v jednotlivých

segmentoch zaoberajúcich sa cestovným ruchom, hotelierstvom, kongresovým turizmom a event manažmentom na Slovensku a v Maďarsku. V styku so zákazníkmi, spolupracovníkmi

a nadriadenými mali možnosť zdokonaliť jazykové kompetencie získané počas vyučovacieho

procesu a praxe.

Vďaka praxe  sa u študentov zvýšila samostatnosť, zodpovedný prístup k zvereným úlohám, inovatívnosť, otvorenosť, flexibilita, adaptabilita, odbornosť, tímová práca, empatia a strategické myslenie.

Trojtýždňová aktivita zahŕňala  prácu na recepcii (privítanie hostí, registrácia, dokumentácia, prezentácia  zábavných  programov  hotela, turistické  odporúčania  hosťom, ponúkané služby hotela- to všetko v maďarskom a anglickom/nemeckom jazyku), oboznámenie sa s fungovaním a štandardmi štvorhviezdičkového hotela (marketing, F&B, recepcia, housekeeping), oboznámenie  sa s  event manažmentom  a kongresovým  turizmom  vo štvorhviezdičkových

hoteloch, ako aj vytváraním projektových plánov pre ich realizáciu a strategických plánov pre

ich organizáciu.

Najznamenitejšími dlhodobými prínosmi boli rozvoj kvality cestovného ruchu v regióne a krajine,

budovanie medzinárodných vzťahov, zvýšenie odbornosti našich absolventov a rozvoj kongresového turizmu v našom kraji.