Back to top

Pro Schola Et Vita

     Pri škole je založené občianske združenie PRO SCHOLA ET VITA, ktoré má v štatúte zakotvený hlavný cieľ: všestranne podporovať činnosť školy.

Jeho cieľom je podpora žiakov a pedagógov školy. Finančné prostriedky získava z daní .

Činnosť občianskeho združenia:

  • ŠTIPENDIÁ PRO SCHOLA- polročne získajú desiati študenti 50€ za kvalitné výsledky,  
  • CENU PRO SCHOLA dostane  raz do roka študent štvrtého ročníka za kvalitné výsledky,
  • študentom sme vytvorili INTERNET CLUB s jedenástimi počítačmi,
  • sprístupnili sme FITNES ,
  • stravou podporujeme žiakov školy, ktorí sú v zlých finančných situáciách,
  • podporujeme študijné cesty a pobyty študentov a učiteľov.

     Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy.

    V predchádzajúcich rokoch z prostriedkov združenia bola financovaná preprava žiakov v rámci odbornej praxe, nákup učebných pomôcok, bol vyplatený príspevok na stravu pre žiakov poberajúcich sociálne štipendium, bola vyplatená odmena najlepším žiakom na konci prvého a druhého polroka, knižná odmena a plaketa najlepšiemu žiakovi štvrtého ročníka za štvorročné výborné výsledky.

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Číslo účtu: SK197500 0000 0040 2996 5875