Užívanie drog dosiahlo obrovské rozmery na celom svete a každý deň si zoberie svoje mladé obete. Ich užívanie znamená hrozbu pre jednotlivca, rodiny aj pre celú spoločnosť. Najviac však ohrozuje budúcu generáciu od 14 do 25 rokov. Žiaci 1. FJK/A, 1. CR/B, 1. HA/D a 1. SM tried sa zúčastnili zaujímavej prezentácie Mgr. Rolanda Katonu, veliteľa okresného policajného zboru v Dunajskej Strede a vyšetrovateľky Ing. Tünde Nagy , o drogovej závislosti a o svete drog. Okrem iného sa žiaci dozvedeli o charaktere dnes užívaných drog a o ich vplyve na fyzické a psychické zdravie jedinca. Cieľom besedy bolo, aby študenti čo najlepšie pochopili ako fungujú drogy, aby sa vedeli postaviť na správnu stranu a urobiť zodpovedné rozhodnutie. Užívanie drog je choroba, vážny fyzický a psychický problém, z ktorého sa mladý človek sám bez pomoci nedostane. Rodičia, študenti, učitelia a vychovávatelia zohrávajú dôležitú úlohu v prevencii a liečbe. Ďakujeme za bohatú a zaujímavú diskusiu a veríme v ďalšiu úspešnú spoluprácu.
Žiaci III. A/F študijného odboru agropodnikanie Strednej odbornej školy rozvoja vidieka sa 8. marca 2023 zúčastnili XXII. ročníka súťaže mladých poľnohospodárov/ekofarmárov. Súťažiaci mali možnosť vyskúšať si svoje praktické zručnosti. Praktická časť sa konala v Bake na farme chovu hovädzieho dobytka . Súťažiaci predviedli praktickú ukážku pred dojením, čiže prípravu vemena, samotné dojenie a starostlivosť po dojení. Bol to tesný súboj medzi súťažiacimi, ktorý ukázal ich pripravenosť. Zoznam študentov, ktorí sa zúčastnili súťaže: Balázs Rudolf Csápai - 1. miesto Tünde Soós - 2. miesto Zétény Végh - 3. miesto Lajos Kalas - 4. miesto László Kelemen - 5. miesto Dániel Ágh - 6. miesto Márk András Farkas - 7. miesto Boldizsár Vitálos - 8. miesto Všetkým súťažiacim blahoželáme a žiakom, ktorí dosiahli 1 - 3. miesto, želáme veľa ďalších úspechov v okresnom kole.
Sándor Petőfi by sa tento rok dožil 200 rokov. Pri tejto príležitosti sme vyhlásili súťaž o plagát. Výsledky sú nasledovné: I. Letícia Sillik II.B II. miesto Viktória Škarbová III.D III. miesto Jenifer Banyáková a Rebeka Bugárová I.HA Všetkým gratulujeme a ďakujeme za tvorivú prácu! Plagáty sú štýlovo vystavené v „Sieni slobody“, čiže vo vestibule.
Intenzívna červeno-bielo-zelená nálada a mladistvá energia charakterizovali oslavu 15. marca, ktorú si pripomenuli študenti Strednej školy rozvoja vidieka a Strednej športovej školy v Dunajskej Strede. Po trojročnej prestávke sa školský kolektív milovníkov poézie vrátil pred publikum, aby predviedol svoj program na počesť revolúcie z roku 1848. Rámec scenára tvorili básne, zaujímavé momenty a vzrušujúce etapy Sándora Petőfiho, narodeného pred 200 rokmi. Samozrejme, hlavný dôraz sa kládol na revolučné udalosti, ktoré sa začali v kaviarni Pilvax. Okrem skvelých a aktuálnych recitácií sa o nezabudnuteľnosť maďarských národných osláv postarali aj piesne v sprievode gitary a klavíra, ako aj temperamentné tanečné choreografie. Počas pútavého predstavenia na projektore v priestore divadla sa premietlo niekoľko imaginárnych príspevkov z Facebooku, ktoré sa odohrávali v Petofiho dobe.
Dňa 3. marca 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, do ktorej sa úspešne zapojili aj naši žiaci. Účastníci: 1. Jázmin Győri - I.B/ČR 2. Leila Bíró -I.A/FJK 3. Réka Kürthy - I.SM 4. Balázs Perleczky - II .B/ČR 5. Vivien Győri -III.D/HA 6. Balázs Rudolf Csápai - III.A/FJK 7. Vivien Kubicsek- IV. A/ FJK 8. Lili Mezei - V. D/HA Do štátneho kola postúpili Vivien Kubicsek a Jázmin Győri. Žiačky pripravili: Lívia Kis, Ivana Némová a Zsuzsanna Mucska Všetkým gratulujeme!
Dňa 28.2.2023 sa konalo školské kolo súťaže Szép Magyar Beszéd ( Krásna maďarská reč), ktoré pozostávalo z troch častí. Najprv museli žiaci prečítať známy a potom neznámy text so správnym prízvukom. Treťou úlohou bolo kreatívne tvorenie textu, keď sa súťažiaci mali vyjadriť k jednej zo štyroch konkrétnych tém. Strednú odbornú školu rozvoja vidieka na základe rozhodnutia poroty v okresnom kole zastupuje Vivien Győri z III.D/HA triedy a zo Strednej športovej školy Réka Kürthy, žiačka I.SM.
Ďalšie články
Naša škola je jedinou maďarskou
strednou školou rozvoja vidieka na Slovensku.
Úlohou školy je školiť odborníkov
pre rozvoj vidieka.
Srdečne očakávame záujemcov, celé triedy na študijné návštevy. Ponúkame Vám rozhovor s učiteľmi a žiakmi školy.