Back to top

Skúšky

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

v prvom termíne: 3.-4. mája 2021
v druhom termíne: 10.- 11. mája 2021 - podľa počtu voľných miest