Back to top

Futsal

7. marca 2019 študenti športovej triedy SOŠ rozvoja vidieka v Dun. Strede reprezentovali dunajskostredský okres v krajskom futsalovom finále v Trnave, kde získali krásne 2. miesto. Gratulujeme !!!
19. februára 2019 družstvo SOŠ rozvoja vidieka v  Dunajskej Strede vyhralo okresné kolo futsalového turnaja, 2. miesto získalo družstvo Strednej športovej školy v Dunajskej Strede, 3. miesto získalo družstvo Súkromnej SOŠ v Dunajskej Strede. Gratulujeme !  
Pohár riaditeľa v roku 2018 získala športová trieda SOŚ rozvoja vidieka, ktorá vo finále  na 5 : 0 zdolala mužstvo Gymnázia L. Dúbravu. Športové gymnázium získalo 3. miesto. Gratulujeme!!!
23.novembra 2018 vo Športovej hale v Dunajskej Strede sa uskutočnil IV. Medzinárodný futsalový turnaj,  ktorý organizoval  Športové gymnázium.  Na turnaji sa zúčastnilo šesť mužstiev( 3 zahraničné ). Na 1. mieste sa umiestnilo mužstvo SOŠ rozvoja a vidieka Dunajska Streda, mužstvo Športového gymnázia  získalo 3. miesto.
Odoberať RSS - Futsal