Back to top

IV. Medzinárodný futsalový turnaj

23.novembra 2018 vo Športovej hale v Dunajskej Strede sa uskutočnil IV. Medzinárodný futsalový turnaj,  ktorý organizoval  Športové gymnázium.  Na turnaji sa zúčastnilo šesť mužstiev( 3 zahraničné ). Na 1. mieste sa umiestnilo mužstvo SOŠ rozvoja a vidieka Dunajska Streda, mužstvo Športového gymnázia  získalo 3. miesto.