Back to top

Futsal- krajské kolo

7. marca 2019 študenti športovej triedy SOŠ rozvoja vidieka v Dun. Strede reprezentovali dunajskostredský okres v krajskom futsalovom finále v Trnave, kde získali krásne 2. miesto. Gratulujeme !!!