Back to top

XVIII. Mladý ekofarmár -krajské kolo

Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie Boltvan Ondrej,  Kosár Zoltán,  Fekete Csaba,Tükör Bence,  Koczkás Dominik, Szolár Ádám sa zúčastnili  dňa 9. marca 2017 na súťaži XVIII. krajského kola  Mladý ekofarmár  v Trnave.  Naši žiaci  dosiahli pekné výskedky. V praktickej časti  súťaže Boltvan Ondrej skončil  na 2. mieste, Koczkás Dominik na 3. mieste. V celoštátnom kole v Pruskom nás bude zastupovať  Ondrej Boltvan.  Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov.