Back to top

Školské kolo informatickej súťaže

Dňa 03. mája 2019 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.