Back to top

Prednáška o leteckej doprave

Dňa 16. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška o leteckej doprave pre študentov odboru cestovného ruchu. Manažérka spoločnosti Austrian Airlines Anita Mészáros nás oboznámila 
s fungovaním leteckých spoločností
 a letísk.