Back to top

Prax-Dunajská Streda

Dňa 21.05.2019 trieda 2.CR/B sa zúčastnila odbornej praxe v Dunajskej Strede, aby sa zoznámili s turistickými atrakciami ako aj s historickými budovami v meste, kde študujú odbor cestovný ruch.