Back to top

Odborná prax v Exata Group a.s.

Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie - farmárstvo  IV. A triedy, sa  dňa 7. februára 2018 zúčastnili na odbornej praxi  v Exata Group a.s. v Bake.  Žiakov privítal   vedúci zootechnik. Žiaci počas dňa navštívili  všetky úseky živočíšnej výroby. Na hospodárstve práve prebehlo lineárne hodnotenie kráv, ktoré mali možnosť sledovať naši žiaci. Hodnotenie  vykonával, a odborne vysvetľoval medzinárodne uznávaný odborník - hodnotiteľ pán Csaba Dénes.  Hodnotiteľ sa orientoval na hodnotenie hlavných súhrnných znakov: celkové hodnotenie tela kravy, vemeno, končatiny, mliečnu pevnosť a telesnú stavbu. U hodnotených zvierat poukázal na skutočnosť ako jednotlivé znaky súvisia s úžitkovosťou, príp. zdravotným stavom zvieraťa.

 Žiaci sa vrátili do školy obohatení o nové odborné vedomosti a zážitky.