Back to top

Návšteva Svätého Antona a Banskej Štiavnice

3.B, 4.B a 3.C triedy sa zúčastnili učebnej praxe dňa 23.10.2019. Cestovali autobusom, mali možnosť si vyskúšať sprievodcovské činnosti. Najprv navštívili kaštieľ vo Svätom Antone so
sprievodcom, potom nasledovala návšteva historického mesta Banskej Štiavnice, ktoré bolo zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.