Back to top

Krajská súťaž žiakov stredných odborných škôl Mladý Ekofarmár XX. ročník

Dňa  7. marca 2019 žiaci našej školy z odboru agropodnikanie  sa zúčastnili na súťaži XX. Krajského  kola Mladý ekofarmár na Strednej odbornej škole v Trnave.

 Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní  žiaci: I. miesto praktickej časti Júlia Rebeka Daragics, 2. miesto praktickej časti Zoltán Kosár. Naši žiaci dosiahli pekné výsledky. Súťažiacim gratulujeme!