Back to top

Klokan

Dňa 18. apríla 2010 sme na škole zorganizovali matematickú súťaž ,,Matematický klokan“ v dvoch kategóriách. V kategórii Kadet 012 sa zúčastnilo 20 žiakov, v kategórii Junior 034 bolo prihlásených 10 žiakov.