Back to top

Gabčíkovská výstava exotického vtáctva a drobných zvierat

Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie - farmárstvo, chov koní a jazdectvo  I. A,  II. A, III. A a IV. A triedy, sa  dňa 6. októbra 2017  zúčastnili na odbornej výstave v Gabčíkove . Slovenský  zväz chovateľov usporiadal XVII. gabčíkovskú  výstavu exotického vtáctva a drobných zvierat s medzinárodnou účasťou. Žiaci mali možnosť si aj kúpiť  zvieratá. Domov sa vrátili s peknými zážitkami a boli obohatení o nové odborné vedomosti.