Back to top

Dán-Slovakia Agrar a.s.

Žiaci našej školy z odboru agropodnikanie - farmárstvo  a poľnohospodársky manažment  II. A a  III. A  triedy, sa  dňa 13. marca  2018  zúčastnili na odbornej praxi  vo Veľkom Mederi DSA (Dán-Slovakia Agrar), a.s. Žiakov privítal   pán Morgens Hansen riaditeľ DSA (Dán-Slovakia Agrar), a.s. Žiaci počas dňa navštívili  všetky úseky živočíšnej a rastlinnej výroby. Oboznámili sa s výrobou a s pracovnými návykmi. Dostali ponuku na  brigádnickú výpomoc počas letných prázdnin. Žiaci sa vrátili do školy obohatení o nové odborné vedomosti a zážitky.