Back to top

Chemická olympiáda

Dňa 23. apríla 2010 prebehlo školské kolo chemickej olympiády. Zúčastnilo sa jej osem žiakov.