Back to top

Agro Divizia s.r.o. Selice

Žiaci  našej  školy z odboru agropodnikanie -  farmárstvo, kvalitár a poľnohospodársky manažment I.F/A, IK/A, II.K/A, III.K/A , III:F/A a  IV. A triedy, sa   26. októbra 2017  zúčatnili na odbornej praxi v Selici u Agro Divizia s.r.o. Spoločnosť vznikla v roku 2002, s hlavným zameraním na rastlinné výrobu, spracovanie komodít a poskytovanie služieb v oblasti poľnohospodárstva. Firma spolupracuje s výrobcami – Technologických zariadení spracovania a uskladnenia zrnín spoločnosťou Global Industries inc. z USA. .Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s najmodernejšou poľnohospodárskou výrobou.  Odbornými vedomosťami a peknými zážitkami sa vrátili domov.