Back to top

Súťaž z chémie

Dňa 12. júna 2024 sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka potravinárstvo-kvalitár a športový manažment zúčastnili školskej prírodovedeckej súťaže, v ktorej dosiahli výborné
výsledky.
Žiaci z tried potravinárstvo-kvalitár:
1. miesto : Petra Herbrik, Dénes Imre Miklós
2. miesto: Kevin Méhes, Enikő Nagy
3. miesto: Lara Rácz
Zoznam žiakov bez umiestnenia: Vanessa Polácsek, Bence Szerencsés, Emma Almási, Róbert Babiak, Nikoleta Tovaryš, Boglárka Verbó, László Ábel Buzgó, Zsaklin Milo, Levente Nagy,
Lilla Navrátil, Kinga Pifko
cikkek