Back to top

Strava

Informácie pre stravníka

Stravovanie pre žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá sa nachádza v budove školy.

Jedálny lístok:  https://dunagro.edupage.org/menu/ 

Obed sa stravníkovi podáva po identifikácie čipom (elektronický stravný lístkok).                                   

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné vopred, resp. ráno do 7.15 hod.