Back to top

Mediálny vzhľad

Mestský mládežnícky parlament zasadol v pondelok 8. apríla 2024, aby zvolil nového študentského primátora. Päticu kandidátov si vypočuli v Sieni Imre Makovecza (vo veľkej zasadacej sále) mestského úradu a následne sa v tajnom hlasovaní rozhodlo, kto bude v roku 2024 študentským primátorom Dunajskej Stredy.
V Spojenej škole na Námestí sv. Štefana bola slávnostne odovzdaná druhá učebná kuchyňa vybavená modernými kuchynskými nástrojmi. Účelom modernizácie, ktorá sa realizovala z prostriedkov Európskej únie, je poskytnúť kvalitné odborné vzdelanie pre študentov učebného odboru hotelová akadémia.
Primátor nášho mesta JUDr. Zoltán Hájos vo štvrtok popoludní vo svojej kancelárii privítal novú študentskú primátorku mesta Dunajská Streda Evelin Németh.
Svoje predstavy, ktoré sa dotýkajú predovšetkým mladých ľudí v meste, prezentovali v stredajšej voľbe študentského primátora traja kandidáti.
Vedenie nášho mesta privítalo na vianočnej slávnosti rodiny vychovávajúce deti so zdravotným znevýhodnením.
Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s Junior klubom kuchárov a cukrárov organizovalo I. ročník gastro súťaže Kukkonia Gastro Cup. V otvorenej kuchyni priestorov VIP Gold MOL Arény svoju odbornú pripravenosť dokazovalo 10 najlepších kuchárskych a 4 čašníckych učňov zo 6 stredných odborných škôl z regiónu Južného Slovenska.
Žiaci dunajskostredskej SOŠ rozvoja vidieka a Športového gymnázia udržujú dobré vzťahy s miestnou organizáciou Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Zvyknú spolu organizovať klubové popoludnia, každoročne ich pozývajú pri príležitosti svetového dňa ľudí s mentálnym postihnutím do svojej školy.
Mestský žiacky parlament pri Odbornej komisii vzdelávania a mládeže si v stredu popoludní volil žiackeho primátora. 8. žiacka primátorka sa nazýva Hajas Viktória a je žiačkou SOŠ rozvoja vidieka.
Primátor mesta Hájos Zoltán prijal v stredu popoludní vo svojom úrade novozvolenú žiacku primátorku, Hajas Viktóriu, žiačku SOŠ rozvoja vidieka, aby jej odovzdal menovací dekrét.
Zo stredných škôl v zriadení Trnavského samosprávneho kraja v súčasnosti prebiehajú obnovovacie práce aj vo dvoch dunajskostredských školských zariadeniach. V Strednej odbornej škole rozvoja vidieka okrem iného staré okná menia za nové a opravujú strechu, kým v Gymnáziu Ármina Vámbéryho renovujú fasádu a vymenia opotrebovanú elektroinštaláciu.​
Odmenili najlepších študentov športovej triedy Strednej školy rozvoja vidieka a športového gymnázia; 
V letných mesiacoch prebehli práce na troch stredných školách v Dunajskej Strede, vďaka investícii za niekoľko stotisíc eur zasadnú ich žiaci do lavíc v septembri už v modernejšom prostredí.