Back to top

Mediálny vzhľad

Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s Junior klubom kuchárov a cukrárov organizovalo I. ročník gastro súťaže Kukkonia Gastro Cup. V otvorenej kuchyni priestorov VIP Gold MOL Arény svoju odbornú pripravenosť dokazovalo 10 najlepších kuchárskych a 4 čašníckych učňov zo 6 stredných odborných škôl z regiónu Južného Slovenska.
Žiaci dunajskostredskej SOŠ rozvoja vidieka a Športového gymnázia udržujú dobré vzťahy s miestnou organizáciou Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Zvyknú spolu organizovať klubové popoludnia, každoročne ich pozývajú pri príležitosti svetového dňa ľudí s mentálnym postihnutím do svojej školy.
Mestský žiacky parlament pri Odbornej komisii vzdelávania a mládeže si v stredu popoludní volil žiackeho primátora. 8. žiacka primátorka sa nazýva Hajas Viktória a je žiačkou SOŠ rozvoja vidieka.
Primátor mesta Hájos Zoltán prijal v stredu popoludní vo svojom úrade novozvolenú žiacku primátorku, Hajas Viktóriu, žiačku SOŠ rozvoja vidieka, aby jej odovzdal menovací dekrét.
Zo stredných škôl v zriadení Trnavského samosprávneho kraja v súčasnosti prebiehajú obnovovacie práce aj vo dvoch dunajskostredských školských zariadeniach. V Strednej odbornej škole rozvoja vidieka okrem iného staré okná menia za nové a opravujú strechu, kým v Gymnáziu Ármina Vámbéryho renovujú fasádu a vymenia opotrebovanú elektroinštaláciu.​
Odmenili najlepších študentov športovej triedy Strednej školy rozvoja vidieka a športového gymnázia; 
V letných mesiacoch prebehli práce na troch stredných školách v Dunajskej Strede, vďaka investícii za niekoľko stotisíc eur zasadnú ich žiaci do lavíc v septembri už v modernejšom prostredí.