Back to top

Hotelakadémia

6323 K vendéglátóipar és szállodaipar (hotelakadémia)

Szeretettel várunk minden diákot, aki a vendéglátó- és szállodaiparban szeretne a jövőben elhelyezkedni.

Mit kínálunk?

 • Az általános műveltséget nyújtó tantárgyak oktatása mellett kiemelt figyelmet szentelünk a szaktantárgyak oktatásának és a gyakorlati képzésnek is.
 • A korszerű szaktantermekben és tanműhelyekben, valamint a dunaszerdahelyi Hotel Therma****, Amade Château*****   Várkony, a pöstyéni Danubius Health Spa Hotel ***** szállodakomplexumban  és a somorjai Kormorán Hotelben****  diákjaink kiválóan elsajátítják a szakma minden fortélyát.
 • A tanulmányi idő 5 év, érettségi vizsgával végződik magyar és szlovák nyelvből és irodalomból, idegen nyelvből és a szaktantárgyak gyakorlati és elméleti részéből.
 • A sikeres érettségi vizsga után a diák szakmunkás-bizonyítványt kap szakács, ill. pincér szakon.

Miért pont nálunk?

 • A nálunk tanult szakma támogatott, valamint piacképes képzést ad.
 • Jól felszerelt szakmai és informatikai tantermek, valamint felkészült tanárok várják a jelentkező diákokat.
 • Kiváló feltételeket biztosítunk a gyakorlati képzéshez.
 • A diákok anyanyelvükön tanulhatnak.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelvek oktatására, az érettségi vizsgára és a továbbtanulásra való felkészítésre.
 • Tanulóink számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
 • S végül, de nem utolsósorban, a diáknapok, iskolai rendezvények és osztálykirándulások biztosítják a kellemes légkört.
 • Ha hozzánk jelentkezel, nálunk jó helyen leszel!

Kinek ajánlható ez a képzés? 

 • akiket érdekel az idegenforgalom, a gazdaságtan, a marketing és szívesen dolgozna hotelek, panziók, fürdők, wellness-szállodák recepciósaként, rendezvényszervezőjeként vagy menedzsereként

A képzés legfontosabb jellemzői:

 • Általános műveltséget nyújtó tantárgyak mellett a vendéglátás és idegenforgalmi szakirányú ismeretek elsajátítása magyar nyelven.
 • 5 éves tanulmányi idő alatt a diákok magas szintű elméleti oktatásban részesülnek, valamint az 1500 óra gyakorlati képzéssel megfelelő szakismereteket szereznek.
 • A szakmai képzést iskolánk professzionálisan felszerelt tankonyháin és tanéttermében, valamint magas színvonalú külső gyakorlati helyszíneken - szállodákban, utazási irodákban, rendezvényszervező cégeknél – biztosítjuk.
 • Lehetőséget kínálunk diákjainknak, hogy külföldi szállodákban szakmai tapasztalatot szerezzenek.

A szakirányzat oktatási programja az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=307109

     A tanulmányi idő öt év, érettségi vizsgával végződik magyar és szlovák nyelvből és irodalomból, idegen nyelvből, a szaktantárgyak gyakorlati és elméleti részéből, vagy más választható tantárgyból (informatika, matematika, biológia, stb.)

A végzős tanulók a fent említett képesítésen kívül előfeltételt szereznek az egyetemi továbbtanuláshoz.