Back to top

Élelmiszeripar - szakirányok

A szakirányzat tanulói sokrétű élelmiszeripari képzésben részesülnek. Az általános képzésen kívül laboratóriumi, mikrobiológiai jártasságra tesznek szert, valamint jogi, ökonómiai és ügyviteli ismereteket szereznek. Feladatuk a gyártási folyamatok minőségének ellenőrzése, valamint élelmiszereket forgalmazó és feldolgozó egységek (üzletek, éttermek) higiéniai előírásainak betartása és ellenőrzése lesz.

 Az  Élelmiszeripari tanulmányi szak választható szakiránya:

 2940 M 09 élelmiszeripar – minőségellenőr

  • A képzés célja szakmailag teljes mértékben felkészült minőségellenőr képzése, aki a nyersanyagok, termékek minőségi kritériumait, a csomagolás, raktározás és szállítás folyamatát ellenőrzi.
  • A termékek előállítása közben a termékek minőségi paramétereit ellenőrzik és felismerik a hibákat a javító intézkedések megtétele végett.
  • A diákok megtanulják összehasonlítani a termékek, ill. szolgáltatások minőségi paramétereit a vevői előírásokkal és a vonatkozó követelményekkel.
  • Munkájuk során elengedhetetlen, hogy felismerjék a nem megfelelő minőségű terméket, a hibákat, s a hibák keletkezésének helyét.
  • A minőségellenőr feladatai közé tartozik a minőségellenőrzés dokumentálása is, amelyhez iskolánkban szintén útmutatást kap. Megtanulja kitölteni az okmányokat, jegyzőkönyveket, s elsajátítja a gyártási és forgalmazási engedélyek elkészítését is.
  • A minőségellenőrpalántával szemben  támasztott követelmények a következők: jó látás, ép színlátás, ép hallás, jó tapintás, jó beszélőkészség, fokozott figyelem, együttműködés.

Kinek ajánlható ez a képzés? 

  • akik minőségirányítási rendszerben szeretnének dolgozni
  • akik a minőségirányítási rendszer kiépítésében, működtetésében, vagy fejlesztésében szeretnének részt venni
  • akik minőségellenőri munkakörben fognak dolgozni, továbbá, akik minőségügyi, minőségirányítási és minőségellenőri ismereteket, szaktudást kívánnak szerezni
  • szinte mindenkinek alkalmas lehet, hiszen a minőségellenőr munkája inkább szellemi, könnyebb emelések csak ritkább esetekben fordulnak elő

A szakirányzat oktatási programja az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=162496

A diákok a szakmai gyakorlat során kellő szakmai jártasságra tesznek szert és elmélyítik, megszilárdítják elméleti ismereteiket. A tanulmányi idő négy év, érettségi vizsgával végződik magyar és szlovák nyelvből és irodalomból, idegen nyelvből, a szaktantárgyak gyakorlati és elméleti részéből, vagy más választható tantárgyból (informatika, matematika, biológia stb.) A végzős tanulók a fent említett képesítésen kívül minden tudást megszereznek az egyetemi továbbtanuláshoz.