Back to top

Agrárvállalkozás - szakirányzat

A mezőgazdasági termelésben a szolgáltatások terén végbemenő átalakulás, a privatizáció, a munkaerő piaci mechanizmusának alakulása megköveteli, hogy a szakközépiskola végzős diákjai ne csak alkalmazottak, hanem sikeres vállalkozók legyenek.

     E szakirányok terén egyaránt jól érvényesülhetnek mind a fiúk, mind a lányok. Az alapvető jártasságok mellett a tanulók elsajátítják a számítógép kezelését, a gépírást, a levelezés formáit. Megtanulják a menedzsment (üzletkötés) és a marketing (piackutatás) alapjait. Ezt fiktív cégek létrehozásával gyakorolhatják. Az agrárvállalkozói szak tanulói tanulmányaik során megszerzik a személygépkocsira és a traktorra érvényes járművezetői jogosítványt.

Az integrált "Agrárvállalkozás" 4210 M tanulmányi szakon a következő irányzatok választhatók:

 4210 M 04 agrárvállalkozás – farmergazdálkodás

 • Az alapvető szakmai jártasságok mellett a tanulók irányítási, szakmai technikai és technológiai fortélyokkal gazdagodnak.
 • Ismerik az alap mezőgazdasági tevékenységeket, a mezőgazdasági termelés és szolgáltatás ökonómiáját.
 • Saját szakmai területén belül tisztában van az alap biológiai törvényszerűségekkel, melyeket a gyakorlatban is képes alkalmazni.
 • Meg tudja magyarázni az alapvető természeti jelenségeket, s a meteorológiai és klimatizációs tényezőket, amelyek a környezet vegetációjával függnek össze
 • A tanulók felismerik a állatok és növények gazdasági és társadalmi fontosságát.
 •  A tananyag elméleti és gyakorlati alapját a természetes, mesterséges, ökológiai és ökonómiai törvényszerűségek és azok gyakorlatban való felhasználása alkotják.
 • A tanulmányi idő négy év, érettségi vizsgával végződik magyar és szlovák nyelvből és irodalomból, idegen nyelvből, a szaktantárgyak gyakorlati és elméleti részéből, illetve lehetőség van más választható tantárgyból (informatika, matematika, biológiastb.) is vizsgát tenni.

A szakirányzat oktatási programja az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=261278

4210 M 17 lótenyésztés és lovaglás

 • A képzés célja a lótenyésztést és lovaglást mint sportot támogató, segítő, szakismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.
 • A tanuló a képzés keretén belül lóhasználati és versenyzési ismeretekre tesz szert.
 • A lótenyésztés, a ló szaporításával kapcsolatos tudnivalók megismerése is a képzés része.
 • Alapvető vállalkozási ismeretekkel is bővül a diákok tudása, amelyek a lovasvállalkozások létesítésére, működtetésének követelményeire és az alapvető marketingismeretekre összpontosítanak.
 • Megismerik a lótartás legfontosabb technikai fejlesztéseit is, a szakmai gyakorlat keretein belül pedig alkalmazzák mindazokat a komplex ismereteket, amelyekkel elméletben megismerkedtek.

Kinek ajánlható ez a képzés?

 • jó fizikai teherbírású, jó reflexekkel rendelkező egyéneknek
 • kreatív és jó problémamegoldó képességekkel megáldott lovászpalántának

A szakirányzat oktatási programja az alábbi linkre kattintva tekinthető meg:

https://dunagro.edupage.org/svp/?file=plan.html&plan=261316

A diákok a szakmai gyakorlat során kellő szakmai jártasságra tesznek szert és elmélyítik, megszilárdítják elméleti ismereteiket. A tanulmányi idő négy év, érettségi vizsgával végződik magyar és szlovák nyelvből és irodalomból, idegen nyelvből, a szaktantárgyak gyakorlati és elméleti részéből, vagy más választható tantárgyból (informatika, matematika, biológia, stb.) A végzős tanulók a fent említett képesítésen kívül minden szükséges tudást megszereznek az egyetemi továbbtanuláshoz.