Back to top

Tanulmányi eredmények

A Vidékfejlesztési Szakközépiskola agrárvállalkozás I./A, II./A, III./A és a IV./A  osztályok tanulói 2018. március 22.-én részt vettek a XIX. alkalommal megrendezett fiatal ökofarmer verseny megyei fordulóján Nagyszombatban. Iskolánkat Boltvan Ondrej, Kosár Zoltán,  Koczkás Dominik, Júlia Rebeka Daragics, Tükör Bence és Szolár Ádám képviselte. Az igényes megyei  verseny fordulóját gyakorlati és elméleti felkészülés előzte meg.             A  versenyzők összemérhették  elméleti tudásukat és gyakorlati jártasságukat a verseny során. A versenyzők elméleti ismereteit a 40 kérdésből álló teszt megválaszolása tükrözte. A gyakorlati jártasságukat  mutathatták be diákjaink  a  tőgy fejés előtti előkészítése,  a tulajdonképpeni tejnyerés, és a fejés utáni tőgy ápolása közben. A laboratóriumi  feladatsort  a tej fajsúlyának meghatározása,  a tej savfokának megállapítása, a tejmirigy egészségi állapotának elbírálása  az NK teszt alapján,  a kifejt nyerstej minőségi osztályba sorolása  és a tej  érzékszervi minősítése képezte. Végezetül a növényismeret és magismeret következett.  A versenyzők között szoros verseny alakult ki, amely a felkészültségüket mutatta. Iskolánk diákjai szépen szerepeltek, melyhez szívből gratulálunk. Iskolánk  tanulója Boltvan Ondrej IV. A osztályos tanuló  a megyei versenyen a  gyakorlati  részben  I. helyezést és az összesített eredmények alapján a III. helyezést érte el. A XIX. Mladý Ekofarmár  országos versenyen  (2018. május 9.-11. Késmárk)  fogja képviselni iskolánkat. A versenyzőnek gratulálunk, és további sikert kívánunk az  országos megmérettetésen.  
A Vidékfejlesztési Szakközépiskola agrárvállalkozás I./A, II./A, III./A és a IV./A  osztályok tanulói 2018. február 20.- 21.- én részt vettek a XIX. alkalommal megrendezett fiatal ökofarmár verseny iskolai fordulóján. A verseny fordulóját gyakorlati és elméleti felkészülés előzte meg.             A versenyzők  elméleti tudásukat és gyakorlati jártasságukat mérhették össze a verseny keretén belül.  A verseny gyakorlati része az EXATA GROUP Rt. Bakai tehenészeti telepén zajlott. A 18  versenyző gyakorlatban bemutatta a fejés előtti tőgy előkészítését a fejésre, a tulajdonképpeni tejnyerést, és a fejés utáni tőgy ápolását. A versenyzők között szoros verseny alakult ki, amely a felkészültségüket mutatta.             A versenybe 18  tanuló nevezett be:             Boltvan Ondrej 1. helyezett, Kosár Zoltán  2. helyezett, Koczkás Dominik 3. helyezett, Júlia Rebeka Daragics 4. helyezett Tükör Bence 5. helyezett. A további versenyzők is eredményesen szerepeltek a versenyben: Fekete Csaba, Czafik Kristóf, Domonkos Bálint, Szolár Ádám, Dorák Donát, Vermes Regő,  Vígh Ádám, Bagyánszký László, Bernáth Bálint, Bartal Gábor,  Tóth František, Bolyó Márk és Oros Viktor.             A versenyzőknek gratulálunk, és a 2018.  március 22.-én Nagyszombatban  megrendezésre kerülő XIX. Kerületi Fiatal ökofarmár versenyen a helyezést elért tanulóknak további sikereket kívánunk.             A versenyzők és tanáraik élményekben gazdagon tértek vissza az iskolába.
2018. február 1 – jén a Szép Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóján vettek rész a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és a Sportgimnázium tanulói: Kosár Laura I.D, Varga Réka I.B, Gálffy Viktória I.B, Bartalos Nikoletta I.B, Vaculka Júlia II.D,Varga Molly I.A, Kozma Emese III.SG, Sághy – Dóra Emese III.SG . Takács Ildikó tanárnő a versenyszabályzat ismertetése, valamint a zsűri és a résztvevő diákok bemutatása után megnyitotta a háromfordulós versenyt. A tanulók a következő feladatokat teljesítették: 1. Begyakorolt szöveg felolvasása                                                                                        2.Kötelező szöveg felolvasása                                                                                        3. Választott téma előadása          A megmérettetés jól sikerült, mindenki ügyesen teljesített és megérdemelten vehette át az elismerő okleveleket és a szép könyveket. A győzteseknek, Kosár Laurának és Kozma Emesének gratulálunk, és sok sikert kívánunk a somorjai körzeti fordulóban.    
2018.február 6-án megrendeztük a  „Poznaj slovenskú reč“   verseny iskolai fordulóját, melyen a 3. évfolyam  diákjai vettek részt. Mind a 11 versenyző győzni akart, a négytagú zsűrinek tényleg nagyon nehéz dolga volt.  A járási versenyen Sportgimnáziumunkat  Cződör Sándor, Vidékfejlesztési Szakközépiskolánkat  Vasi Zoltán  és  Molnár Adrián     képviseli majd. Mindhárman arany sávos minősítést értek el a versenyen.  Gratulálunk, a legközelebbi fordulóhoz pedig sok sikert kívánunk.  
2017.11.30-án az iskolánk diákjai bekapcsolódtak a Best in English nevű internetes angol versenybe, melyen 28 ország és 683 diák vett részt. A diákoknak 60 perc állt a rendelkezésükre,hogy a tesztet megoldják,ami egy szövegértési, egy nyelvtani és 3 hallgatási feladatból állt. Az eredményüket befolyásolta az idő,mely alatt a feladatokat teljesítették. Az iskolánkból a legeredményesebb Katona Nikoletta lll.B osztályos tanuló lett.
2017. november 21-én megrendezésre kerültek iskolánkon a német és angol nyelvű olimpiász iskolai fordulói, melyeken német nyelvből 12 tanuló, angol nyelvből pedig 28 tanuló mérte össze tudását. Német nyelvből Tóth Patrik IV.HAD osztályos tanuló , angol nyelvből pedig Katona Nikollett III.CR/B bizonyult a legeredményesebbnek, igy ők képviselhetik iskolánkat a járási fordulón.
Szeptember 26-a, a Nyelvek európai napja. Ezen a napon ünnepeljük a nyelvi és kulturális sokszínűséget, és hívjuk fel a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára.  Iskolánkon hatodik alkalommal rendeztünk a „Nyelvek európai napja” alkalmából iskolai programot. A nyelvi nap három előadó beszámolójával kezdődött. Bartalos Tünde Amerikában és Angliában megélt élményeiről, Katona Ágnes Írországról és Antal Tamás az utazásairól mesélt diákjainknak. Ezután diákjaink három fős csapatokban kvíz kérdéseket oldottak meg, és letesztelhették mennyire ismerik az angol- valamint németül beszélő országok szokásait, kultúráját. A kvízt követően a csapatok plakátokat készítettek szabadon választott témára. Büszkék vagyunk diákjainkra, hogy évről évre egyre kreatívabb plakátokkal kápráztatnak el bennünket
2017. június 30-án kerültek átadásra a 2016/2017-es tanév  Pro Schola-díjai (50€), amelyet félévente az iskola 10 legeredményesebb diákja kap.  A tizenkét díjazott közül négyen 50 euróval, nyolcan pedig 100 euróval gazdagabban indultak neki a vakációnak. 
A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola agrárvállalkozás  szakirányzat III./A osztály tanulója Boltvan Ondrej felkészítő tanára kíséretében 2017. május 10-12- én részt vett a XVIII. alkalommal megrendezett  Fiatal ökofarmár verseny  országos fordulóján. Az országos verseny Pruskén a Szakközépiskolában zajlott.             Az országos versenyen  az egyes megyéket képviselve 21 versenyző öt  témakörben, és több feladatban  mérettetett meg. Az elméleti tudásukat  egy 40 kérdésből összeállított teszt megoldása képezte. A  gyakorlati jártasságukat a tulajdonképpeni  fejés bemutatása követte a középiskola mellett működő tangazdaságban. A verseny további része volt a növény- és magismeret. A laboratóriumi feladatkör magába foglalta a tej degusztációját, vegyi-, fizikai- és érzékszervi tulajdonságainak megállapítását.  Végezetül  a tej minőségi osztályba való sorolását, és értékesítését a megadott adatok alapján. Az értékelő bizottság véleménye szerint nagyon  színvonalas volt a verseny. A versenyzők között szoros sorrend  alakult ki, amely a felkészültségüket mutatta. A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola tanulója a tudásának megfelelően szerepelt, és szépen képviselte iskoláját az országos  versenyen.               A versenyzőnek szívből gratulálunk, és további sikereket kívánunk.             
Iskolánkban 2017. áprilisában került megrendezésre a Középiskolai szaktevékenység  – SOČ verseny iskolai fordulója. A versenyben  14 tanuló  négy témakörben mutatta be  a 12 szakmai munkát. A szakmunkák  ismertetése  tíz perces PowerPoint prezentáció alapján történt. A tanulók  felkészültsége miatt alig volt érezhető feszültség az előadó teremben.  A meghívott diákok érdeklődését is felkeltették a különböző témakörök szakmai munkái, csak remélhető, hogy a jövőben ők lesznek iskoláink potenciális  versenyzői.  A jó hangulatnak köszönhetően jobbnál jobb előadásokat hallhatott a zsűri. A tanulók a következő témakörökben készítették el a szakmai , kutató munkákat:   1. Élelmiszeripar: 1. A kenyér gyártása és minősítése – a szakmai munka szerzője Csánó István a IV. MJK/A tanulója 2. Száraztészták minősítése – a szakmai munka szerzője  Mészáros Diana  a IV. MJK/A tanulója 3. A gyümölcs és a gyümölcsből készült termékek minősítése  – a szakmai munka szerzője  Jeskó Dávid a  IV. MJK/A tanulója   2. Mezőgazdaság: 1.  Nyúltenyésztés a háztáji gazdaságban – a szakmai munka szerzője  Boltvan Ondrej a  III. FM/A tanulója   3. Közgazdaságtan 1. Luxwedding –luxusesküvők  szervezése /kitalált vállalat/ – a szakmai munka szerzői: Bahorecz Cyntia, Czafik Réka és Molnár Dominik  a IV. CR/B tanulói 2. Kinder Ceremony- kitalált vállalat – a szakmai munka szerzője Heizer Diana  a III.CR/A tanulója   4. Idegenforgalom 1. Barlangok, mint Szlovákia idegenforgalmi termékek része – a szakmai munka szerzője Ágh Erika a IV.ST/C  osztály tanulója 2.  Incentív  idegenforgalom és annak  hatása a szállodai szolgáltatások     iránti kereslete –  a szakmai munka szerzője Vajas Krisztina a IV.ST/C  osztály tanulója 3. Lovasturizmus  jelentősége , fejlesztési lehetőségei Csallóközben  – a szakmai munka szerzője Bindics Tamás  a IV.ST/C  osztály tanulója 4. On- line marketing a vendéglátásban  vagy szállodaiparban – a szakmai munka szerzője Csomor Erzsébet  a IV.ST/C  osztály tanulója 5. Szállodai   és étkeztetési  szolgáltatások innovációja a gyerekek idegenforgalmában – a szakmai munka szerzője Karika Dominika  a IV.ST/C  osztály tanulója 6. A kalandparkok terméke – a szakmai munka szerzője Nádašdi Attila a IV.ST/C  osztály tanulója   Az eredményhirdetéskor a zsűri felhívta a versenyzők  figyelmét az előforduló hibákra és kiemelte a pozitívumokat. A tanárok a tanulók további szerepléséhez sok sikert kívántak. A Vidékfejlesztési Szakközépiskola díjazott diákjai: Mészáros Diana, Boltvan Ondrej,  Heizer Diana és Nádašdi Attila. Az eredményekhez  gratulálunk.        
A Húsvét hetében immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Ki Mit Tud EKOnómiából. Ebben az évben 7 csapat mérettette meg magát, a diákok minden évfolyamból képviseltették magukat. Összesen hat különböző feladat várt a csapatokra. Első lépésként a csapatok egy általános tesztet írtak közgazdaságtanból, az alapfogalmakból, amelyek mind az elsősök, mind a negyedikesek számára már ismertek voltak. A további feladatok már a csapatok ügyességén alapultak. Nagy sikert aratott az ekoactivity, amikor a versenyzőknek a  közgazdaságtan alapfogalamit kellett körbeírniuk, a további csapattagoknak pedig kitalálniuk. Szintén a sikeres feladatok közé tartozott a Puzzle nevű feladat, amely két részből tevődött össze. Elsőként a versenyzők a közgazdaságtan fogalmait tartalmazó képeket rakták össze, majd prezentáció segítségével vetített képrészletekből találgattak. A kreativitás is szerepet kapott, hiszen egy konkrét rendezvény plakátját kellett elkészíteniük a versenyzőknek. A versenyt a csapatok egy otthon előre elkészített feladattal zárták. Minden csapat egy saját vállalatot alapított, aminek bemutatták működését, megvalósíthatóságát a mindennapokban. A szponzoroknak köszönhetően senki nem távozott üres kézzel. Köszönet a szponzoroknak: Best of Salads & More Mama pepe pizzéria Vito Espresso bar no. 622  Cseh Gabriel cukrász Renault autoszalon DS-car autoszalon Minit OTP bank DAC - PaedDr. Németh Krisztián Fifi gift shop Családi könyvklub BDecor Sportolunk.sk és természetesen maga az iskola - Vidékfejlesztési Szakközépiskola.   A zsűrinek nem volt egyszerű dolga, ugyanis a csapatok fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Nehéz döntéssel a következő sorrend alakult ki a verseny végére:   1. hely: GOT (Bahorecz Cyntia, Czafik Réka, Molnár Dominik) – IV. B 2. hely: Triumvirátus (Patasi Boglárka, Heizer Diana, Torma Rebeka) – III. B. 3. hely: Mester hármas (Ládi Viktória, Szép Cyntia, Nagy Dóra) – II. B 4. hely: VTK iroda (Pollák Kata, Oláh Viktória, gerezdes Tibor) – I. B 5. hely: Anime (Kása Dominika, Horváth Viven, Mészáros Mercédesz) – II. B 6. hely: Azur Fess (Semsei László, Mészáros Fanni, Vida Erika) – I. A 7. hely: Tripla K (Puhovich Kevin, Holocsi Kinga, Mészáros Klaudia) – III. D    
2017. április 4-én tartottuk meg az informatika verseny iskolai fordulóját. A versenybe 21 tanuló kapcsolódott be. Az 1. és 2. évfolyam tanulóinak Microsoft Word es Excel feladatokkal kellett megbirkózniuk, míg a harmadikosok kreatív előadás keretén belül próbálhatták ki magukat. A diákok ügyesen végrehajtották a feladatokat, és rendkívül ötletes prezentációk születtek.

Oldalak