Back to top

Szakgyakorlat

 

     A diákok a gyakorlat során kellő szakmai jártasságra tesznek szert és elmélyítik, megszilárdítják elméleti ismereteiket.

     Az agrárvállalkozói szakon a tanulók a gyakorlatot mezőgazdasági szolgáltatási üzemekben, magángazdáknál, bankokban, biztosítótársaságoknál végzik.

     A lótenyésztés és lovaglás szakirányzat gyakorlati oktatása  a nagyudvarnoki Aranykertben (Bíró Gábor)  folyik.

     Az élelmiszeripari szak tanulói gyakorlatukat a környék élelmiszeripari üzemeiben, vállalataiban és élelmiszeripari vállalkozóknál végzik.

     Az idegenforgalmi szakirányzatok diákjai szállodákban, panziókban (Therma hotel, Hotel Legend, Thermalpark) és utazási irodákban szereznek szakmai tudást.

    A tanulmányi idő négy év, érettségi vizsgával végződik magyar és szlovák nyelvből és irodalomból, idegen nyelvből, a szaktantárgyak gyakorlati és elméleti részéből, vagy más választható tantárgyból (informatika, matematika, biológia, stb.). A végzős tanulók a fent említett képesítésen kívül előfeltételt szereznek az egyetemi továbbtanuláshoz.

     A hotelakadémián az 5 éves tanulmányi idő alatt a diákok a szakmai képzést iskolánk professzionálisan felszerelt tankonyháin és tanéttermében, valamint magas színvonalú külső gyakorlati helyeken -szállodákban, utazási irodákban, rendezvényszervező cégeknél – biztosítjuk.

     Lehetőséget kínálunk diákjainknak, hogy külföldi szállodákban szakmai tapasztalatot szerezzenek.