Back to top

Skúšky

Termíny prijímacích skúšok:

1. kolo I. termín: do 29. mája 2020

2. kolo: do 30.  06. 2020