Dňa 22.5.2019 triedy 2.CR/B (odbor: manažment regionálneho cestovného ruchu a služby v cestovnom ruchu) a 2.ST/C (odbor: služby v cestovnom ruchu - športová trieda) sa zúčastnili odbornej praxe. Najprv navštívili múzeum Holocaustu v Seredi, potom v Piešťanoch mali prednášku o kúpeľných službách na kúpeľnom ostrove a ukázali nám aj hotel Esplanade.  
Dňa 23.05.2019 triedy 1.B a 1.C sa zúčastnili učebnej praxe. Navštívili opátstvo v obci Pannonhalma a historické a kultúrne pamiatky v meste Győr, kde mali možnosť si vyskúšať sprievodcovskú činnosť
Dňa 21.05.2019 trieda 2.CR/B sa zúčastnila odbornej praxe v Dunajskej Strede, aby sa zoznámili s turistickými atrakciami ako aj s historickými budovami v meste, kde študujú odbor cestovný ruch.  
Dňa 03. mája 2019 bolo usporiadané školské kolo informatickej súťaže. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov. Žiaci prvého a druhého ročníka si museli poradiť s úlohami programov Microsoft Word a Excel, kým žiaci tretieho ročníka mali možnosť predviesť svoje vedomosti počas kreatívneho predstavenia.
Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s Junior klubom kuchárov a cukrárov organizovalo I. ročník gastro súťaže Kukkonia Gastro Cup. V otvorenej kuchyni priestorov VIP Gold MOL Arény svoju odbornú pripravenosť dokazovalo 10 najlepších kuchárskych a 4 čašníckych učňov zo 6 stredných odborných škôl z regiónu Južného Slovenska. https://dunajskostredsky.sk/svoju-pripravenost-dokazovalo-10-kucharskych-4-casnickych-ucnov
Dňa  7. marca 2019 žiaci našej školy z odboru agropodnikanie  sa zúčastnili na súťaži XX. Krajského  kola Mladý ekofarmár na Strednej odbornej škole v Trnave.  Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní  žiaci: I. miesto praktickej časti Júlia Rebeka Daragics, 2. miesto praktickej časti Zoltán Kosár. Naši žiaci dosiahli pekné výsledky. Súťažiacim gratulujeme!
Ďalšie články
Naša škola je jedinou maďarskou
strednou školou rozvoja vidieka na Slovensku.
Úlohou školy je školiť odborníkov
pre rozvoj vidieka.
Srdečne očakávame záujemcov, celé triedy na študijné návštevy. Ponúkame Vám rozhovor s učiteľmi a žiakmi školy.