Back to top

Dokumentumok

 

ISKOLÁNK  BELSŐ  RENDTARTÁSA

 1. Diákotthon-felvételi kérelem-nyomtatvány
 2. ŠTÚDIUM PODĽA INDIVIDUÁLNEHO UČEBNÉHO PLÁNU
 3. Žiadosť o individuálne štúdium
 4. Žiadosť o opakovanie ročníka
 5. Žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí
 6. Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy
 7. Žiadosť o predľženie klasifikačného obdobia
 8. Žiadosť o prestup 
 9. Žiadosť o uvolnenie žiaka z vyučovania
 10. Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky
 11. Žiadosť o zmenu športového odvetvia
 12. Žiadosť o zmenu študijného odboru
 13. Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky

Smernica na prevenciu proti šikanovaniu na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s VJM ​